Scholen
Vorige Start Volgende

 

Op deze pagina tref je de gegevens ven beide scholen.
Van hieruit kun je e-mail aan de scholen sturen
of kun je hun eigen websites bezoeken.

 

bulletGymnasium Camphusianum
bulletHooghuis Lyceum locatie Heesch

 

 

Gymnasium Camphusianum

Impressie in gebruik genomen nieuwbouw.

Het Gymnasium Camphusianum is genoemd naar de Gorcumse dichter/predikant Dirck RafaŰlszn Camphuysen (1586-1627).

Dirck Camphuysen was een echte Gorcummer. Zijn grootvader, koopman te Gorinchem, werd hier 'om des geloofs wille' gedood. Zijn vader was een 'sociaal' chirurgijn in Gorinchem. Camphuysen zelf was oud-leerling van 'onze' school.

Omdat zijn ouders stierven toen Dirck nog een kind was, moest hij een beroepsopleiding volgen.

Hij zou kunstschilder worden, maar toen hij enige tijd in de leer was, werd de jonge Camphuysen door de rector van de toenmalige Latijnsche School - de voorloper van ons Gymnasium - 'ontdekt' en ertoe overgehaald een wetenschappelijke opleiding te gaan volgen. Daartoe moest hij wel eerst de Latijnsche School bezoeken. Camphuysen zag kans de school in drie jaar af te ronden, waarna hij in Leiden theologie ging studeren.

Hij woonde en werkte na voltooiing van zijn studie op het slot Loevestein, in de stad Gorinchem en, als predikant, in het dorp Vleuten, vanwaar hij om zijn Arminiaanse denkbeelden in 1618 werd verbannen. Sindsdien werd hij vervolgd, zodat hij van de ene plaats naar de andere moest trekken.

Zijn broodwinning bestond uit zeer uiteenlopende zaken: van vertaalwerk tot handel in vlas.

Als dichter schreef hij geestelijke poŰzie in een voor iedereen begrijpelijke taal. Het meest bekend zijn de 'Stichtelyke Rymen' (1624), die in ruim een eeuw 50 maal zijn herdrukt. Dat Camphuysen n˙ niet meer zo bekend is, zal voornamelijk zijn te wijten aan het feit dat zijn talent, evenals dat van veel andere dichters uit zijn tijd - althans, in ˇnze ogen - werd overvleugeld door dat van de 'groten' zoals Vondel, Bredero en Cats. Gezien echter de vele herdrukken van zijn werk, moet Camphuysen na Cats de meest gelezen dichter van zijn tijd zijn geweest.

Niet alleen omdat Camphuysen een Gorcummer was draagt ons Gymnasium sinds de opening van het huidige gebouw in 1955 zijn naam. Men heeft in hem ook, en vooral, een symbool willen zien van het streven naar eenheid en naar samenwerking, ondanks verschil in opvatting of overtuiging, want zoals Camphuysen ooit zelf heeft geschreven:

"Al mijn doen en pogen loopt hierop uit, dat secterij en partijschap mocht afnemen en dat men geen onderscheid meer zou maken tussen Christenen en Christenen."

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig het Gymnasium Camphusianum.

 

Vroedschapstraat 11  4204 AJ Gorinchem

telefoon               0183 622388

e-mail          info@camphuys.nl

website        www.camphuys.nl

KLEINSCHALIG OP HOOG NIVEAU

 

 

 

 

 

 

 

 

www.camphuys.nl

 

Terug naar begin

 

Hooghuis Lyceum locatie Heesch

Logo

Het Hooghuis Lyceum heeft haar naam gevonden in de historie: in 1407 werd de bouw voltooid van de Graafse Poort, het latere Hooghuis. Het gebouw kende vele functies, bijna alle van een sociaal karakter. Ook de symboliek van het Hooghuis spreekt ons aan. Ieder kan er binnen en wie er binnen is, is veilig. In ons logo combineren wij onze stadse naam met een boom. Samen staan zij voor kwaliteit, veiligheid en gezamenlijkheid.

Het Hooghuis Lyceum Heesch is een school op katholieke grondslag: het vak levensbeschouwing is een verplicht onderdeel van het lesrooster. In de manier waarop we in onderwijs en leerlingenbegeleiding werkzaam zijn laten we ons leiden door een katholieke, christelijke levensbeschouwing die tot uiting komt in medemenselijkheid, zorg en respect voor elkaar. Behalve in de lessen komt dit ook naar voren in de vieringen op belangrijke momenten van het jaar. Onze school staat overigens open voor leerlingen van alle gezindten.

Tot 1 augustus 2000 was het Hooghuis Lyceum Heesch een zelfstandige Rooms Katholieke school voor VMBO-theoretische leerweg (voorheen MAVO) met brede tweejarige basisvorming MAVO-HAVO-VWO. De school, opgericht in 1958, was een zelfstandige vestiging binnen de gemeenschap van scholen Oss-Heesch-Ravenstein onder de Stichting Carmelcollege te Hengelo.

vanaf 1 augustus 2000 is de school samen met het Titus Brandsma Lyceum, MAVO St. jan, MAVO Ravenstein en TRIAS College opgegaan in een nieuwe brede scholengemeenschap; het Hooghuis Lyceum dat daarmee een school voor voortgezet onderwijs is die als enige in de regio alle vormen van regulier voortgezet onderwijs in huis heeft en toch haar onderwijs kleinschalig kan aanbieden (371 leerlingen peildatum 01-10-2001), met in de brugklassen een gemiddelde groepsgrootte van < 25 leerlingen per brugklas).

Onze brede scholengemeenschap is er voor om doorstromingskansen van leerlingen daar waar mogelijk te bevorderen. Het gemeenschappelijke uitgangspunt is altijd dat de leerling moet voldoen aan het volledige programma van de nieuw te volgen leerweg. Hoe de behaalde resultaten van de oude leerweg meewegen in de nieuwe leerweg is maatwerk.

Leerlingen met talenten (op welk gebied dan ook) krijgen de ruimte om nog verder tot bloei te komen. Hoogbegaafde leerlingen kunnen rekenen op een extra uitdaging met aanvullende programma's. Leerlingen met sporttalent krijgen een aangepast programma zodat trainingen en schoolgaan niet met elkaar in conflict komen omdat beide zaken vanuit school gebeuren. We kennen als enige school in Brabant voor praktisch lerende leerlingen klassen op assistentenniveau. Het zijn maar een paar voorbeelden, er zijn er veel meer. In de nieuwe school gaan kracht, kennis en kunde hand in hand.

De school telt ongeveer 4000 leerlingen en 400 medewerkers, maar werkt vanuit een kleinschalige structuur. Iedere leerling maakt deel uit van een groep van gemiddeld 150 leerlingen (een unit of een leerjaar) met een vast team van docenten en mentoren die onder leiding staan van een teamleider. Docenten en leerlingen kennen elkaar goed, de lijnen zijn kort. Bovendien blijven we onderwijs verzorgen vanuit vertrouwde locaties al zullen de namen soms gewijzigd zijn.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van het Hooghuis Lyceum.

 

   Locatie Heesch

tel. 0412 451 330
fax 0412 452 011
Postbus 35, 5384 ZG Heesch
Schoonstraat 34,  5384 AP  Heesch

www.hooghuislyceum.nl

 

Terug naar begin

Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:53    ę HWN