Nog meer
Start Omhoog Volgende

 

Ook de volgende sites kunnen je verder helpen op het gebied van 
Muziek of CKV

 

maak gebruik van je CJP.gif (2451 bytes) 

http://www.thinkquest.nl
Thinkquest: educatieve webstrijd, met als doel interessante websites te maken als naslag of lesmateriaal in het onderwijs. In 2001 Thinkquest uit de Kunst.

http://www.nl-menu.nl/nlmenu.nl/fset/kunst.html
NL-menu kunst & cultuur: een forse database met zeer veel links naar alles wat met kunst en cultuur te maken heeft.

http://www.kunstophetweb.nl
KUNST@HETWEB: startpagina voor CKV, CKV1, CKV2, CKV3.

http://www.bibliotheekassen.nl/jongeren/ckv.htm
CKV - Bibliotheek Assen: portal van deze bibliotheek om jongeren bij het vak CKV1 behulpzaam te zijn. De site is gebaseerd op de thema's in de methode Palet: Helden, De Stad, De Droom, De Liefde, Oost-West.

http://www.kpcgroep.nl/kunstvakken/
KPC Groep: het informatiepunt verschaft informatie voor beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, audiovisuele vormgeving), muziek, dans, drama, CKV1, CKV2, CKV3 en ICT.

http://www.cjp.nl
Het CJP-Cafe: met links, tips en achtergrond naar theater, film, muziek, musea en literatuur. De site met informatie over de kunstbonnen.

http://www.schooltv.nl/kunstlicht
Kunstlicht van SchoolTV met aanvullend lesmateriaal bij de schooltv-serie.

http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea/onliefde/index.htm
Galatea en de Vrije Universiteit participeren in een initiatief tot de inrichting van een grote CKV-website. Deze Galatea is een eerste aanzet tot een dergelijke site. Een site waar belanghebbenden uit het voortgezet onderwijs informatie kunnen vinden omtrent de interrelaties tussen literatuur, film, podiumkunsten, muziek en beeldende kunst.

http://www.dds.nl/beeldlijst
De Beeldlijst: nu op de middelbare school de filmversie van een boek al of niet legaal zijn intrede op de leeslijst heeft gemaakt, leek het moment gepast eens aan een beeldlijst te denken. Want als er boeken zijn die je geacht wordt te hebben gelezen, dan zijn er nu ook beelden die je geacht kan worden te hebben gezien. Stuur je fragment op, met commentaar, en lever commentaar op de keuze van anderen. De databank zal zeker een jaar lang open blijven.

http://www.cultuurenschool.net
Cultuur & School Online: meer cultuur op school, meer leerlingen in contact brengen met theater, museum, muziek en literatuur. Dat is de doelstelling van het project Cultuur en School, om sterkere banden te helpen smeden tussen scholen en culturele instellingen. Achtergrondinformatie over het project, ewrvaringsverhalen, projecten en links op de site.

http://www.cultuur.nl
Raad voor Cultuur adviseert de regering met betrekking tot haar Cultuurbemoeienis. Over de Raad en haar advies alles op deze site.

http://www.kennisnet.nl/cultuurplein
Kennisnet Cultuurplein: welkom op het cultuurplein van kennisnet. In deze site wordt met vereende krachten de culturele ruimte van kennisnet ingericht en zichtbaar gemaakt. Proef de culturele wereld via het docentenmenu, het scholierenmenu of blader door de algemene pagina's. Nieuws, vragen, lesmateriaal, verwijzingen, tips, links, agenda's, pilots, mogelijkheden tot communiceren in kringen, community's, en forums; wat is er níet te vinden?

http://www.vpro.nl
VPRO: cultuur met zeer veel interessant materiaal en achtergronden en uitwijdingen, inclusief diverse links naar aanleiding van de verschillende cultuurprogramma's van de VPRO. Vrijwel alle VPRO-programma's hebben een website vol met achtergrondinformatie. Vaak zijn de uitzendingen op elk moment te beluisteren via internet. Tik in: www.vpro.nl/[programmanaam].

http://www.kunstkanaal.nl
Kunstkanaal zendt wekelijks televisieprogramma´s uit over kunst via een aantal lokale kabelnetten in Nederland. Op deze site kun je onder meer het complete programmaoverzicht, speciale programma's en diensten van deze kunstzender vinden.

http://www.kunsteducatie.nl
Kunsteducatie wil zo volledig mogelijk informatie ontsluiten over kunsteducatie en kunstonderwijs. Het is een portalsite of poort naar alles wat er op internet is aan te treffen op dit gebied. Met veel informatie en geannoteerde links: kunstaanbod voor jongeren, ckv-sites, bron- en lesmateriaal voor elke kunstdiscipline.

http://www.lokv.nl
Het LOKV: Nederlands Instituut voor Kunsteducatie, ondersteunt de beroepskrachten van instellingen voor kunsteducatie. Hun doel is om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met en deelnemen aan kunst en cultuur: jong en oud, binnen en buiten school, liefst een leven lang. Het LOKV is ook partner in de ontwikkeling van CKV.

http://cultuureducatie.pagina.nl
De startpagina cultuureducatie geeft een overzicht van algemene cultuurlinks, de verschillende kunstdisciplines met onder andere, webmusea en cultureel erfgoed, archeologie, wereldcultuur, digitale kunst, CKV1,2 en 3, CKV-vmbo, KCV, vrije tijd, fondsen, instellingen, bibliotheken en archieven. De site wordt bijgehouden door het LOKV.

http://www.ckplus.nl
CKPLUS: gespecialiseerde zoeker die een wegwijzer is binnen het in Nederland aanwezige cultuur- en kunstbezit. Geeft niet alleen info over bijna duizend musea, maar ook over veel andere kunstzinnige en culturele mogelijkheden, zoals stadswandelingen, archeologische monumenten, CKV-uitkomsten enzovoort (januari 2001).

http://www.obassen.nl/Jongeren/ckv.htm
CKVpagina Openbare Bibliotheek Assen: op deze pagina's vind je tips rond de thema's uit de methode Palet.

http://cultuurshake.kennisnet.nl
CultuurShake: met diverse thematische culturele activiteiten en dossiers voor CKV-VMBO.

http://www.naa.nl
Nederlands Audiovisueel Archief is bezig de collectie te digitaliseren en toegankelijk te maken voor onderwijs in het bijzonder voor CKV1. Volg de laatste stand van zaken via de site.

http://www.nederlandsch.net
Nederlandsch.Net: accurate zoekrobot die de archieven van vier Nederlandse kranten doorzoekt op artikelen en knipsels (Volkskrant, AD, Telegraaf en Trouw).

http://www.omroep.nl
Omroep.nl: portal naar alles op radio en tv. Iets gemist? Dan is het zeker de moeite waard om te kijken of je het hier terugvindt.

http://www.digischool.nl/ckv1/community/
De community CKV1 is op 1 november 2000 opgericht om de communicatie en de samenwerking tussen vakdocenten te stimuleren. Iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak CKV1 wordt uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen. De community zal dienen als platform voor verschillende activiteiten:
1. communicatie tussen vakdocenten,
2. de ontwikkeling van het vaklokaal CKV1,
3. het beoordelen van webpagina's op bruikbaarheid voor het vak.

http://tumult.kennisnet.nl/ckv/index.html
CKV1-Tumultsite: op deze CKV-site speel jij de hoofdrol. Je gaat namelijk op avontuur door de wereld van Kunst en Cultuur. Je bezoekt een culturele activiteit en schrijft daar een recensie over, je bent te gast bij een workshop en maakt daar een reportage over, je duikt in het leven van kunstenaars, bekijkt hun werk en maakt daar een portret van, je kunt kiezen uit interessante opdrachten die perfect aansluiten bij de exameneisen voor CKV, je krijgt de mogelijkheid vragen te stellen aan een expert, interessante sites te bezoeken die je kunnen helpen bij het maken van je werkstuk en je kunt een enquête invullen waarin jouw mening over deze manier van onderwijs wordt gevraagd. En alles wat je hebt gemaakt wordt, als jij dat wilt, gepubliceerd op deze site. Dus heel Nederland ziet wat jij hebt gemaakt!
Maar dat is nog niet alles. Want er is niet alleen veel te doen, er is ook veel te zien. Zo kun je informatie over interessante tentoonstellingen inzien, reportages, recensies, verslagen en werkstukken gemaakt door andere scholieren bekijken en een lijst met alle begrippen die vereist zijn binnen CKV inkijken..
Maar het allerleukste is nog dat je die reportages ook zelf kunt maken!

http://wwww.cultuurnetwerk.nl
CultuurNetwerk: dit is een portaal, dus een website met een specifiek thema, namelijk cultuureducatie. U vindt hier ‘alles’ over cultuur, erfgoed, kunst in relatie tot onderwijs en educatie. U vindt dit op de site zelf, maar vaak ook via een doorverwijzing naar andere bronnen op internet. Want wat al goed gedaan is, hoeft niet opnieuw. De site wordt onderhouden door Cultuurnetwerk Nederland, het expertisecentrum voor cultuureducatie. Nieuws, agenda, begrippen, links, vragen, bronnen enzovoort.

http://www.cultuurnetwerk.nl/bronnenckv.html
CKV-bronnenproject: het CKV-bronnenproject is een inventarisatie van materiaal dat bij uitstek geschikt is voor gebruik binnen de Culturele en Kunstzinnige Vorming. De beschrijvingen kunnen verwijzen naar allerlei soorten materiaal: plaatjes, muziek, boeken, videobanden, dia's, cd's of cd-roms enzovoort.
Heeft u zelf goed materiaal gevonden? Heeft u zelf materiaal gemaakt en wilt u dit ter beschikking stellen? Meldt dit dan s.v.p. aan ter opname in deze bronnenbank.

http://www.cultuurnet.nl
Cultuurnet: duizende links van archieven, musea, bibliotheken, monumenten, en verzamelingen. Ook links naar de makers (kunstenaars, schrijvers, architrecten, fotografen, overheid en politiek). Bedoeld voor kunst- en cultuurliefhebbers. Ook met overzicht van kunst-en cultuur in de media (kranten).

http://www.flevocultuurenschool.nl
Flevocultuur en School. Een website in het kader van Cultuur&School voor de provincie Flevoland. Agenda, handige links, forums voor docenten, instellingen en leerlingen, jongerenredactie, mogeljkheid om werkstukken te plaatsen, lesbrieven etc.

http://www.cultuurmix.nl/
CKV-site van de Westelijke Mijnstreek. (Geleen, Sittard).

http://www.bekijkt.nl
Bekijk ’t laat CKV-leerlingen van kunst en cultuur genoieten door het organiseren van uiteenlopende activiteiten achter en rondom de schermen van de wereld van theater, film, dans, beeldende kunst. Jongeren worden heel direct en praktisch betriokken bij het maken, ervaren en verwerken van kunst en culttuur.

http://www.hetklokhuis.nl/
Sinds een paar maanden heeft Het Klokhuis een mailinglist om kijkers op de hoogte te houden van de Klokhuisafleveringen. Het Klokhuis heeft regelmatig korte (10 minuten) interessante items die geschikt zijn voor CKV(1).Meer informatie op de website.

 

Terug naar begin
 

Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:53    © HWN