Resultaten
Vorige Start Omhoog Volgende

 

Klas 3A 2004-2005
Klas 3B 2004-2005
Klas 3C 2004-2005
Klas 3D 2004-2005

 

Resultaten leerjaar 3

De resultaten zijn nagekeken en bijgewerkt tot
5 JULI 2005

Kies uit het menu jouw klas voor een overzicht van de door jou behaalde resultaten.
Let op: Je treft hier alleen de resultaten voor het vak
CKV.  
Behaalde resultaten worden niet gekoppeld aan je naam maar aan een nummer dat je hebt gekregen bij het vak CKV.

Deze lijst is handig om in te zien wanneer je benieuwd bent naar behaalde resultaten alsmede ter controle.

Op je rapport wordt met een V of een O vermeld of je op schema ligt.
[
Je BCA telt het eerste trimester hierbij niet me. Het tweede trimester telt je eerste BCA al wel mee]

bulletHeb je alle opdrachten binnen een trimester voldoende afgesloten dan wordt op je rapport een V genoteerd.
bulletEen O wordt reeds genoteerd wanneer één van de opdrachten niet voldoende werd bevonden.
Ook als je nog niets voldoende hebt afgesloten staat er een
O
.

Verder is het je bekend dat wanneer een opdracht niet binnen de gestelde termijn voldoende wordt afgesloten, hieraan consequenties zijn verbonden. In het ergste geval ga je niet over naar klas 4.
Lees daartoe het blad '
Beoordeling Kunstdossier CKV 04-05' nog eens goed door.
Hieronder staat
dit blad, dat je in de eerste les allemaal hebt gekregen, ook nog eens afgedrukt.

 

Naar aanleiding van het invullen van een BCA-formulier kan er door je CKV-docent middels een E-mail om aanvullende informatie worden gevraagd.
Bij je resultaten kun je terugvinden of dit inderdaad het geval is geweest.

Aan de getoonde resultaten op deze site kun je geen rechten ontlenen.

 

Naar begin

BEOORDELING KUNSTDOSSIER CKV 04-05

Bewaar dit blad goed..

 

Naam kandidaat: ………………………………………………….. Klas: ……….

 

Het cursusjaar is verdeeld in drie periodes. Gedurende iedere periode heb je een aantal opdrachten.
Afhankelijk van de opdracht kan deze bijvoorbeeld worden afgerond door middel van een werkstukje, een
presentatie.
Wanneer je een van je opdrachten af hebt geef je dat aan in het schema op deze pagina.
Er volgt dan een beoordeling. Het resultaat daarvan vind je in de kolom ernaast: Voldoende of Onvoldoende.

Is het resultaat een O dan heb je de gelegenheid om te herkansen binnen de betreffende periode.
Natuurlijk heb je de gelegenheid om, voor dat je iets digitaal inlevert, te polsen of je op de goede weg bent.
Werd de herkansing ook met een O beoordeeld dan heb je gedurende de laatste lesweek van de volgende periode
de gelegenheid om nogmaals te herkansen.

Let op: heb je van de eerste herkansing geen gebruik gemaakt of zelfs helemaal niets ter beoordeling aangeboden
dan mag je naast gebruikmaking van de herkansing in de volgende periode ook een extra opdracht maken.

Aan het eind van iedere periode wordt geïnventariseerd of de werkstukken en opdrachten voor de betreffende
periode voldoende zijn.
Alleen wanneer alles met een V werd beoordeeld staat er een V op je rapport. Je kunt een met een O beoordeelde
opdracht niet compenseren. De opdracht moet Voldoende zijn.

 

De volgorde

Aan de hand van onderstaand schema [let op: dit is versie één, september 2004]zorg je dat alle werkstukken
en opdrachten in de juiste volgorde aanwezig zijn in de te maken website.
Tevens maak je daarbij gebruik van de titelcollages welke je maakt bij beeldende vorming.
Verder mag je je digitale kunstdossier verfraaien maar let op: verander de structuur niet.

Periode 1          

Opdracht

Omschrijving

Klaar

Beoordeling

Herkansing

Beoordeling

Introductie Cultureel zelfportret        
Beeldende kunst Interview over beeld        
Toegepaste kunst Ambachtelijk voorwerp        
Bouwkunst Werkstuk Mensen & Gebouw        
Theater 1 Dialoog voorspelen        
Theater 2 Verslag Toneelstukje        
Collages Kunstdossier [digitaal]        
Periode 2          
Film en TV 1 Camerastandpunt        
Film en TV 2 Shotanalyse videoclip        
Fotografie 1 Plan voor fotografie        
Fotografie 2 Presentatie Foto’s        
Muziek Presentatie vier muziekvoorbeelden        
Dans 1 Choreografie danspassen        
Dans 2 Instuderen en uitvoering        
Periode 3          
Uitgaanswijzer Een Maand-Kalender        
Raam-Affiches Verzorging affiches        
Scolaire opdracht Volgens rooster en eigen keuze        
Scolaire deelname Volgens rooster en eigen keuze        
Website Presentatie kunstdossier        
BCA Zelf invullen        
BCA 1 * uiterlijk periode 2          
BCA 2          
BCA 3          
BCA 4          
Verklaring resultaten: V = voldoende, O = onvoldoende, 1 = aanmelding BCA, 2 = voorbereiding BCA, 3 = Verslag BCA

 

Eindbeoordeling Kunstdossier: Voldoende / Onvoldoende

 

Naar begin

 

Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:52    © HWN