Brieven
Vorige Start Omhoog

 

Brieven

 

bullet

Brief 21-09-2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief 21 september 2004

 

Heesch, 21 september 2004

Aan de ouders en leerlingen uit het derde leerjaar VMBO

Betreft: Culturele Kunstzinnige Vorming

 

Hierbij wil ik u graag op de hoogte brengen van enkele zaken aangaande het vak CKV.

Inleiding
Voor het vak Culturele Kunstzinnige Vorming, kortweg CKV, is de doelstelling dat leerlingen ervaring opdoen met kunst en cultuur. Daarbij ligt het accent op met name het verkennen daarvan binnen hun eigen omgeving.
Niet nieuw maar wel wennen, is de mate waarin daarbij een beroep wordt gedaan op het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.
Anders gezegd: daar waar eerder veelal precies werd aangegeven welke stof ze moesten bekijken en, in hoeveel tijd dit moest gebeuren, wordt juist ook bij CKV van leerlingen zelfwerkzaamheid gevraagd.

Traject
Twee parallel lopende trajecten zorgen ervoor dat dit, het nemen van meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, niet alleen zowel individueel als samen met andere leerlingen plaats vindt, maar dat er ook sprake is van een glijdende schaal van oplopende verantwoordelijkheid.
De twee parallel lopende trajecten worden gevormd door:

bulletTraject 1: de lessen CKV en de daarbij behorende uit te voeren opdrachten.
Gedurende elk van de drie periodes wordt verwacht dat een aantal afgebakende opdrachten wordt uitgevoerd.
 
bulletTraject 2: het ondernemen van tenminste vier Buitenschoolse Culturele Activiteiten.
Deze BCA’s moeten worden uitgevoerd binnen de periode september tot juni.

Onderaan deze brief is een tabel met een overzicht van de eerder genoemde trajecten afgedrukt. Hiermee kunnen de leerlingen zelf hun vorderingen bijhouden en aangeven.

Kunstdossier
Van zowel de opdrachten uit traject één als van de Buitenschoolse Culturele Activiteiten [BCA’s] uit traject twee wordt verslaglegging gevraagd.
Gebruikmaking van ICT is daarbij onontbeerlijk. Dat mag thuis, maar het spreekt vanzelf dat ook op school de leerlingen hiertoe, onder andere tijdens de reguliere lessen, in de gelegenheid worden gesteld.
Resultaten van verslaglegging worden op de computer in een ‘digitale map’ op school bewaard.
Met de inhoud van deze digitale map, ook wel ‘Kunstdossier’ genoemd, wordt een eindpresentatie samengesteld in de vorm van een eenvoudige ‘website’. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze website alleen binnen het Hooghuis Lyceum Heesch zal zijn te raadplegen.
Wel zullen de resultaten individueel op een CD-rom kunnen worden gebrand.

Beoordeling
Zodra een opdracht is afgerond volgt beoordeling: Voldoende of Onvoldoende.
Ook op het rapport dat de leerlingen aan het einde van een periode ontvangen staat alleen een V of een O.
De beoordeling op het rapport is gebaseerd op de navolgende resultaten.

bulletna afloop van periode 1: gebaseerd op opdrachten uit periode 1.
bulletna afloop van periode 2: gebaseerd op opdrachten uit periode 1 én 2, alsmede BCA 1
bulletna afloop van periode 3: gebaseerd op alle opdrachten inclusief BCA 1 t/m 4.

Op het rapport wordt alleen dan een V genoteerd indien alle meewegende opdrachten met een V werden beoordeeld. Een met O beoordeelde opdracht moet worden herkanst. Het vak CKV biedt geen mogelijkheid tot compensatie. In de praktijk geeft deze officiële regelgeving niet echt problemen. Het is slechts de werkwijze die anders is.
De website www.dots4u.nl, speciaal door mij opgezet voor CKV, geeft binnen een grote hoeveelheid info ook informatie omtrent vorderingen.
Aan de hand van het leerling-nummer is deze geanonimiseerd in te zien.

CJP-pas
In november krijgen de leerlingen in het kader van de uit te voeren BCA’s een Cultureel Jongeren Paspoort ook wel CJP-pas genoemd.
Eveneens in november worden dan de zogenaamde CKV-bonnen verwacht, Deze bonnen kunnen worden gebruikt om de Buitenschoolse Culturele Activiteiten deels mee te bekostigen.
Tot mei 2004 zijn de CKV-bonnen in beheer bij de CKV-docent, zoals gebruikelijk.
Dit gebeurt onder andere om Hooghuisbrede CKV-activiteiten deels te bekostigen en om er op toe te zien dat de bonnen niet worden ‘verspild’. De leerlingen kunnen altijd in overleg met de docent hun bon[nen] ‘inzetten’ om deze te gebruiken voor hun Buitenschoolse Culturele Activiteiten.
Het bij de bonnen behorende CJP-pasje, waaraan vaak nog extra kortingen kunnen worden ontleend, hebben de leerlingen zelf in hun bezit.

BCA
Eerder in dit schrijven werd het al gezegd, een onderdeel van het vak CKV is het ondernemen van tenminste vier Buitenschoolse Culturele Activiteiten. Een dergelijke activiteit [BCA] wordt in twee stappen voorbereid met gebruikmaking van eerder genoemde website via het internet.
Deze voorbereidende stappen mogen thuis maar ook op school worden ondernomen.
Vervolgens wordt er door de leerlingen een belevingsverslag van deze BCA gemaakt, eveneens met gebruikmaking van het internet.
Naar ik hoop heb ik u met bovenstaand voldoende inzicht weten te verschaffen inzake het vak Culturele Kunstzinnige Vorming.

Met vriendelijke groet,

Enrico Hurkmans

Docent CKV

 

Periode 1          

Opdracht

Omschrijving

Klaar

Beoordeling

Herkansing

Beoordeling

Introductie Cultureel zelfportret        
Beeldende kunst Interview over beeld        
Toegepaste kunst Ambachtelijk voorwerp        
Bouwkunst Werkstuk Mensen & Gebouw        
Theater 1 Dialoog voorspelen        
Theater 2 Verslag Toneelstukje        
Collages Kunstdossier [digitaal]        
Periode 2          
Film en TV 1 Camerastandpunt        
Film en TV 2 Shotanalyse videoclip        
Fotografie 1 Plan voor fotografie        
Fotografie 2 Presentatie Foto’s        
Muziek Presentatie vier muziekvoorbeelden        
Dans 1 Choreografie danspassen        
Dans 2 Instuderen en uitvoering        
Periode 3          
Uitgaanswijzer Een Maand-Kalender        
Raam-Affiches Verzorging affiches        
Scolaire opdracht Volgens rooster en eigen keuze        
Scolaire deelname Volgens rooster en eigen keuze        
Website Presentatie kunstdossier        
BCA Zelf invullen        
BCA 1 * uiterlijk periode 2          
BCA 2          
BCA 3          
BCA 4          
Verklaring resultaten: V = voldoende, O = onvoldoende, 1 = aanmelding BCA, 2 = voorbereiding BCA, 3 = Verslag BCA

 

 

Terug naar begin


Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:53    © HWN