BeVe Fotografie
Vorige Start Omhoog Volgende

 

CKV
B
uitenschoolse Culturele Activiteit

Belevingsverslag

F o t o g r a f i e

Bekijk het fotowerk goed en maak daarna de vragen. 
Bij sommige vragen kun je kiezen uit een aantal gegeven antwoorden. 
Op andere vragen moet je zelf een antwoord geven. 
Voor belangrijke begrippen over fotografie kun je ook nog even terug naar bladzijde 22 tot en met 25 
van je boek
Palet.

Heb je alles correct ingevuld klik dan op de  knop verzenden.

Dit verslag moet binnen 14 dagen na afloop van de activiteit verstuurd zijn!!

Jouw gegevens

 Naam:    Klas:

 Je e-mail adres:     Je Leerling-ID:
 (Als je geen e-mail adres hebt, gewoon niets invullen)

 Heb je, nadat je het formulier hebt ingevuld, nog vragen of opmerkingen, noteer die dan hieronder.
 

 Mijn    BCA vond plaats op:    


Algemene kenmerken

 

 1. Wat voor foto is het?   

 

 2. Wie heeft het fotowerk gemaakt? 

 

 3. Wanneer en waar heb je het gezien?

 Datum    Plaats

 4. Hoe groot is het / zijn ze?    Hoogte:          Breedte:      

 5. Zijn er speciale technieken toegepast?    

 

 

De inhoud

 6. Hoe heet het fotowerk?  

 

 7. Heeft het fotowerk een duidelijke voorstelling of is het abstract?      

 8. Waar gaat het over op de foto('s)?

 

 9. In mijn kunstdossier heb ik een     toegevoegd.

 10. Bij welk soort fotografie hoort dit fotowerk volgens jou?   

 

 11. Is het fotowerk met een bepaalde bedoeling gemaakt? 

 

 

Vormgeving

 12. Wat kun je vertellen over het licht in dit fotowerk?

 

 13. Wat kun je vertellen over het standpunt van de camera?

 

 14. Wat kun je vertellen over de verhouding tussen licht en donker in dit fotowerk?

 

 15. Wat kun je vertellen over de kleurwerking?

 

 

Je eigen ervaring en oordeel

 16. Wat vind je zelf van dit fotowerk? 


saai...................................................spannend

weinig zeggend.............................overtuigend

fantasieloos...................................fantasierijk

niet origineel.....................................origineel

verouderd.............................modern / actueel

opwindend......................................kalmerend

oppervlakkig...................................diepzinnig

waardeloos......................................waardevol

onsympathiek...............................sympathiek

lelijk.........................................................mooi

ontroerend..............................deed me weinig

ongeloofwaardig.......................geloofwaardig

 

Specifieke gegevens

 A. Het gedoe er omheen. 10 vragen.

 1. Hoe of via wie/wat kwam je op de hoogte van dit fotowerk?
    2. Hoe kwam je aan de toegangskaart?
 3. Met wie ben je gegaan?                     
    4. Heb je je speciaal gekleed voor deze gelegenheid?       
 5. Hoe vond je de huisvesting?     
    6. Wat voor bezoekers waren er?           
 7. Was het druk?        
    8. Waarover praatte je tijdens het bezoek?   
 9. Vond je het (te) lang duren?                           
    10. Hoe vond je de bezoekers reageren?

 

 

 B. Geef je eigen ervaring weer.

 Geef weer wat je voelde, dacht en meemaakte tijdens het bekijken.
 Wat had het fotowerk jou te zeggen? 
 Welke emoties maakte het bij je los? Denk aan positieve n negatieve kanten
.

 

 

 C. Verbind je eigen ervaring aan het fotowerk.

 Breng accenten aan in de totaalindruk:
 welke delen, onderdelen van het fotowerk sprongen er voor jou uit?
 
 

 

 D. Verklaar je culturele ervaring.

 Hoe komt het dat het fotowerk juist dze emotie oproept?
 Het antwoord op deze vraag kan zowel met het fotowerk als met jou te maken hebben.

 

 

Uit het bovenstaande kun je al opmaken, dat een belevingsverslag heel persoonlijk is. 
Het zijn jouw eigen woorden. 
Zijn de ervaringen negatief, (je vond het waardeloos!) dan schrijf je dat ook op! 
En worden er al te persoonlijke emoties opgeroepen, dan hou je die natuurlijk voor jezelf. 
Daar heeft niemand wat mee te maken.


Tenslotte, zoals beloofd in vraag 9

nog iets tastbaars!


 Voor in mijn kunstdossier heb ik na afloop van deze BCA
 

en

en

en
wanneer je nog meer hebt beschrijf dat dan hieronder 
Dat alles sla ik tezamen met de 'print' van dit formulier op in mijn digitale kunstdossier.

 

                              

Na verzenden verschijnt op je scherm een 'Formulierbevestiging'. 
 
Sla dit formulier op, en voeg het toe in je digitale kunstdossier.

Is de informatie die je verstuurde niet volledig: dan verschijnt daarover een mededeling.
Klik dan niet op 'Return to the form' want dan moet je weer opnieuw beginnen.
Verbeteringen kun je wel aanbrengen wanneer je bovenaan op Vorige klikt.
Vervolgens gewoon opnieuw verzenden.

 
Terug naar begin

 


Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:41    HWN