Voorbereiding BCA
Vorige Start Omhoog Volgende

 

CKV
B
uitenschoolse Culturele Activiteit

Voorbereiding

Heb je alles correct ingevuld klik dan op de  knop verzenden.

 Jouw gegevens

 Naam:    Klas:

 Je e-mail adres:       Je Leerling:
 (Als je geen e-mail adres hebt, gewoon niets invullen)

 Heb je, nadat je het formulier hebt ingevuld, nog vragen of opmerkingen, noteer die dan hieronder.
 

 Mijn    BCA vindt plaats op:    

 Bij deze Buitenschoolse Culturele Activiteit heb ik gekozen voor:


Specifieke gegevens

1. Waarom heb je gekozen voor deze culturele activiteit? 
'Het lijkt me wel leuk' is niet voldoende...!!

 

2. Wat verwacht je van deze culturele activiteit, wat stel je je erbij voor? 
Omschrijf in termen van wat je verwacht te zien, te horen en te beleven.

 

3. Welke bronnen heb je gebruikt om je te informeren? 
Maak een lijst van geraadpleegde bronnen. 
(een kopie uit een tijdschrift, een recensie uit de krant, een uitgeprinte internetpagina,
een stukje tekst uit het booklet van een CD of CD-rom enz.
Overdrijf echter niet. Beperk je tot
een drietal bronnen, liefst van verschillende afkomst.) 
Een scan van of uit de geraadpleegde bronnen zelf sla je op in je digitale kunstdossier
achter het voorbereidingsverslag (zie onder vraag 5)

 

4. Geef een uitvoerige omschrijving (10-15 regels) van de culturele activiteit.
 
Vertel onder meer iets over de makers en de uitvoerders, de achtergronden, de stijl, 
het land / de periode waaruit het kunstwerk komt enzovoort. 
Hierbij moet duidelijk naar voren komen dat je bovenstaande bronnen [jouw antwoord op vraag 3]
 gebruikt hebt om je te informeren.

 

5.  Waarop ga je speciaal letten bij je bezoek. Geef minstens twee aandachtspunten.
 
Deze aandachtspunten verwerk je later in je belevingsverslag.


Tenslotte, zoals beloofd bij vraag 3:

nog iets tastbaars!


 Ik heb van deze BCA
 

en

en
 Die sla ik tezamen met de 'print' van dit formulier op in mijn digitale kunstdossier.

 

                              

 Na verzenden verschijnt op je scherm een 'Formulierbevestiging'. 
 
Sla dit formulier op, en voeg het toe in je digitale kunstdossier.

Is de informatie die je verstuurde niet volledig: dan verschijnt daarover een mededeling.
Klik dan niet op 'Return to the form' want dan moet je weer opnieuw beginnen.
Verbeteringen kun je wel aanbrengen wanneer je bovenaan op Vorige klikt.
Vervolgens gewoon opnieuw verzenden.

 
Terug naar begin

Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:39    HWN