BeVe Dans
Vorige Start Omhoog Volgende

 

CKV
B
uitenschoolse Culturele Activiteit

Belevingsverslag

D a n s

Kijk goed naar de dansers en luister daarbij naar eventuele muziek. 
Het is handig om het formulier van tevoren door te nemen. 
Maak binnen niet al te lange tijd daarna de vragen.  
Bij sommige vragen kun je kiezen uit een aantal gegeven antwoorden. 
Op andere vragen moet je zelf een antwoord geven. 
Voor belangrijke begrippen over dans kun je ook nog even terug naar bladzijde 38 tot en met 41 

van je boek Palet.

Heb je alles correct ingevuld klik dan op de  knop verzenden.

Dit verslag moet binnen 14 dagen na afloop van de activiteit verstuurd zijn!!

Jouw gegevens

 Naam:    Klas:

 Je e-mail adres:       Je Leerling-ID:
 (Als je geen e-mail adres hebt, gewoon niets invullen)

 Heb je, nadat je het formulier hebt ingevuld, nog vragen of opmerkingen, noteer die dan hieronder.
 

 Mijn    BCA vond plaats op:    


Algemene kenmerken

 1a. Je hebt een dansvoorstelling uitgekozen. Door wie wordt deze uitgevoerd?    
 

 1b. Wat is (zijn) de titel(s) van het werk (de werken) waar je naar hebt gekeken?

 

 2. Om wat voor soort dans gaat het? 

 

 3. Hoe heet de choreograaf?
 

 4. Hoe werden de dansen uitgevoerd? (Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

 solo       pas de deux       in paren       vrouwen en mannen gescheiden      
 anders, namelijk [invullen]:
 

 5. Wanneer en waar heb je de dansvoorstelling bezocht?

 Datum    Plaats   

 Zaal/gebouw/terrein

 6. Waarom heb je voor deze dansvoorstelling gekozen?

 

 7. Je hebt je voorbereid voor deze dansvoorstelling; iets gelezen, iets gezien, er iets over gehoord.

 Wat heb je gedaan?

 

De inhoud

 8. Waarover gaat/gaan de dans/dansen? Wat beeldt/beelden de dans/dansen uit?

 

 9. Wordt er muziek gebruikt?  

 

 10. Welk onderdeel viel het meeste op

 tempo          kracht            ruimte           herhaling        vormen en patronen                         
 gelijke beweging                
 anders, namelijk [invullen]:

 11. Hoe zag het programma eruit? 
 Zeg daarbij met name iets over het decor, het licht, de muziek en de kostuums.
   
 

 

Je eigen ervaring en oordeel

 12. Wat vond je het mooiste? Zeg ook waarom.

 

 13. Wat vind je zelf van deze voorstelling? 

saai...................................................spannend

weinig zeggend
.............................overtuigend

fantasieloos...................................fantasierijk

niet origineel.....................................origineel

verouderd.............................modern / actueel

opwindend......................................kalmerend

oppervlakkig...................................diepzinnig

waardeloos......................................waardevol

onsympathiek...............................sympathiek

lelijk.........................................................mooi

ontroerend..............................deed me weinig

ongeloofwaardig.......................geloofwaardig

 14. Is het je meegevallen of tegengevallen? Leg ook uit waarom.

 

 15. Stel, iemand wil jouw advies over deze dansvoorstelling. 

 Wat zou je dan zeggen?  

 


Specifieke gegevens

 A. Het gedoe er omheen. 10 vragen.

 1. Hoe of via wie/wat kwam je op de hoogte van deze dansvoorstelling?
    2. Hoe kwam je aan de toegangskaart?
 3. Met wie ben je gegaan?                     
    4. Heb je je speciaal gekleed voor deze gelegenheid?       
 5. Hoe vond je de huisvesting, de zaal, het gebouw?     
    6. Wat voor publiek was er?           
 7. Was het druk?        
    8. Waarover praatte je in de pauze?   
 9. Vond je het (te) lang duren?                           
    10. Hoe vond je het publiek reageren?

 

 

 B. Geef je eigen ervaring weer.

 Geef weer wat je voelde, dacht en meemaakte tijdens het beleven.
 Wat had de dansvoorstelling jou te zeggen? 
 Welke emoties maakte het bij je los? Denk aan positieve n negatieve kanten
.

 

 

 C. Verbind je eigen ervaring aan de dansvoorstelling.

 Breng accenten aan in de totaalindruk:
 welke delen, onderdelen van de dansvoorstelling sprongen er voor jou uit?

 

 

 D. Verklaar je culturele ervaring.

 Hoe komt het dat de dansvoorstelling juist dze emotie oproept?
 Het antwoord op deze vraag kan zowel met de dansvoorstelling als met jou te  maken hebben.

 

 

Uit het bovenstaande kun je al opmaken, dat een belevingsverslag heel persoonlijk is. 
Het zijn jouw eigen woorden. 
Zijn de ervaringen negatief, (je vond het waardeloos!) dan schrijf je dat ook op! 
En worden er al te persoonlijke emoties opgeroepen, dan hou je die natuurlijk voor jezelf. 
Daar heeft niemand wat mee te maken.


Tenslotte,

nog iets tastbaars!


 Voor in mijn kunstdossier heb ik na afloop van deze BCA
 

en

en

en
wanneer je nog meer hebt beschrijf dat dan hieronder 
Dat alles sla ik tezamen met de 'print' van dit formulier op in mijn digitale kunstdossier.

 

                              

Na verzenden verschijnt op je scherm een 'Formulierbevestiging'. 
 
Sla dit formulier op, en voeg het toe in je digitale kunstdossier.

Is de informatie die je verstuurde niet volledig: dan verschijnt daarover een mededeling.
Klik dan niet op 'Return to the form' want dan moet je weer opnieuw beginnen.
Verbeteringen kun je wel aanbrengen wanneer je bovenaan op Vorige klikt.
Vervolgens gewoon opnieuw verzenden.

 
Terug naar begin

Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:41    HWN