BeVe Bouwkunst
Vorige Start Omhoog Volgende

 

CKV
B
uitenschoolse Culturele Activiteit

Belevingsverslag

B o u w k u n s t

Bekijk het gebouw of het bouwwerk goed. Loop er omheen en ga, als dat kan, ook naar binnen. 
Maak daarna de vragen. Bij sommige vragen kun je kiezen uit een aantal gegeven antwoorden. 
Op andere vragen moet je zelf een antwoord geven. 
Voor belangrijke begrippen over bouwwerken kun je ook nog even terug naar
bladzijde 18 tot en met 21 
van je boek
Palet.

Heb je alles correct ingevuld klik dan op de  knop verzenden.

Dit verslag moet binnen 14 dagen na afloop van de activiteit verstuurd zijn!!

 Jouw gegevens

 Naam:    Klas:

 Je e-mail adres:       Je Leerling-ID:
 (Als je geen e-mail adres hebt, gewoon niets invullen)

 Heb je, nadat je het formulier hebt ingevuld, nog vragen of opmerkingen, noteer die dan hieronder.
 

 Mijn    BCA vond plaats op:    


Algemene kenmerken

 1. Wat voor gebouw is het?   

 

 2. Wie is de architect? 

 

 3. Wanneer heb je het bekeken en waar staat het?

 Datum    Plaats

 4a. Hoe groot is het?   

 4b. Wat zijn ongeveer de maten van het gebouw?

 Hoogte:                     Breedte:                     Diepte:

 5. Welke materialen zijn er toegepast?

 

 6. Is de constructie van het gebouw zichtbaar? 

 7. Wat voor constructie is er toegepast? 

 

 8a. Zijn er op of aan het gebouw versieringen aangebracht?          

 8b. Zo ja, op welke plaatsen?   Zo nee, hoe zou dat komen?

 

 9. In mijn kunstdossier heb ik een  toegevoegd.

 

De functie van het gebouw

 10. Waar wordt het gebouw voor gebruikt? 

 

 11. Waaraan kun je zien waar het gebouw voor gemaakt is?   Noteer drie kenmerken!

Kenmerk 1.
Kenmerk 2.
Kenmerk 3.

 12. Welk kenmerk past niet goed bij het gebruiksdoel (de functie) van het gebouw?

Kenmerk: 

 

De omgeving

 13. Past het gebouw goed in de omgeving waarin het staat?  

 

 14. Valt het gebouw op in de omgeving?  

 

 

Je eigen ervaring en oordeel

 15. Wat vind je zelf van dit bouwwerk? 

saai...................................................spannend

niet nuttig...............................................nuttig

fantasieloos...................................fantasierijk

niet origineel.....................................origineel

verouderd.............................modern / actueel

opwindend......................................kalmerend

niet praktisch.................................functioneel

waardeloos......................................waardevol

onsympathiek...............................sympathiek

lelijk.........................................................mooi

ontroerend..............................deed me weinig

ongeloofwaardig.......................geloofwaardig

 

Specifieke gegevens

 A. Het gedoe er omheen. 10 vragen.

 1. Hoe of via wie/wat kwam je op de hoogte van dit gebouw of bouwwerk?
    2. Hoe kwam je aan de toegangskaart?
 3. Met wie ben je gegaan?                     
    4. Heb je je speciaal gekleed voor deze gelegenheid?       
 5. Wat voor bezoekers waren er?     
    6. Vond je het een probleem om hardop te praten?           
 7. Was het druk?        
    8. Waarover praatte je tijdens het bekijken?   
 9. Vond je het (te) lang duren?                           
    10. Hoe vond je de bezoekers reageren?

 

 

 B. Geef je eigen ervaring weer.

 Geef weer wat je voelde, dacht en meemaakte tijdens het bekijken.
 Wat had het gebouw of bouwwerk jou te zeggen? 
 Welke emoties maakte het bij je los? Denk aan positieve n negatieve kanten
.

 

 

 C. Verbind je eigen ervaring aan het gebouw of bouwwerk.

 Breng accenten aan in de totaalindruk:
 welke delen, onderdelen van het gebouw of bouwwerk sprongen er voor jou uit?
 Viel de entree van het gebouw of bouwwerk op of juist niet?

 

 

 D. Verklaar je culturele ervaring.

 Hoe komt het dat het gebouw of bouwwerk juist dze emotie oproept?
 Het antwoord op deze vraag kan zowel met het gebouw of bouwwerk als met jou te maken hebben.

 

 

Uit het bovenstaande kun je al opmaken, dat een belevingsverslag heel persoonlijk is. 
Het zijn jouw eigen woorden. 
Zijn de ervaringen negatief, (je vond het waardeloos!) dan schrijf je dat ook op! 
En worden er al te persoonlijke emoties opgeroepen, dan hou je die natuurlijk voor jezelf. 
Daar heeft niemand wat mee te maken.


Tenslotte, zoals beloofd in vraag 9

nog iets tastbaars!


 Voor in mijn kunstdossier heb ik na afloop van deze BCA
 

en

en

en
wanneer je nog meer hebt beschrijf dat dan hieronder 
Dat alles sla ik tezamen met de 'print' van dit formulier op in mijn digitale kunstdossier.

 

                              

Na verzenden verschijnt op je scherm een 'Formulierbevestiging'. 
 
Sla dit formulier op, en voeg het toe in je digitale kunstdossier.

Is de informatie die je verstuurde niet volledig: dan verschijnt daarover een mededeling.
Klik dan niet op 'Return to the form' want dan moet je weer opnieuw beginnen.
Verbeteringen kun je wel aanbrengen wanneer je bovenaan op Vorige klikt.
Vervolgens gewoon opnieuw verzenden.

Terug naar begin

 


Voor info: HWN 
Friday 01 February 2008 12:33:40    HWN